Plan A og plan B med uddannelse og lab-dage.

7. juli 2017

 

 

Hvad gør man, når man er pænt højt begavet, diagnosticeret autist og færdig med 9. klasse, men gymnasiet ikke er en mulighed, fordi man ikke kan klare fuldt skema fra første uge?

Læg dertil at man elsker at læse og lære og nærmest kun trives med intellektuelle udfordringer?

Man opgiver for nu plan A og opfinder plan B.

Plan A har altid været at komme på gymnasiet for begge mine børn, men da vores lokale gymnasium, som endda har en klasse for elever med autisme, sagde nej til nedsat tid, måtte vi finde en Plan B ret hurtigt for ældstebarnet. Det var ikke muntert med den besked, for hvor går man hen og får små klasser med struktur og ro? Ingen steder skulle det vise sig.

Plan B bliver istedet et år med 3 HF-fag via VUC. Det betyder, at der er 25-30 elever i klassen og absolut ingen Autismevenlig selvfølgelighed i skolen. En kæmpe udfordring men der er bare ikke andre løsninger at se. Efter samtale med 3 studievejledere er det at vælge 3 fag i år med til at give så meget merit, at der kan gives nedsat tid på gymnasie til næste år. Næste udfordring var så lab-dage.

Når man vælger fag som kemi og biologi på VUC, kan man vælge om det skal være som fjernundervisning eller med fremmøde. Det kan man med de fleste fag og der er fordele og ulemper ved begge når man samtidigt er autist/ har autisme.

Fremmøde: 

Man møder nye voksne der måske kan blive nye venner.

Man modtager undervisning hvor du spontant kan spørge ind til det faglige.

Man vil løbende lave forsøg med det faglige stof i laboratoriet med lærer og klassen.

Man har mulighed for at få SPS-støtte ( særlig pædagogisk støtte) til overblik og kommunikation med læreren.

Man har en fast mødedag.

Ulemper ved fremmøde: 

Mange sanseintryk i en stor klasse med mange elever giver udtrætning.

Sociale udfordringer til kontakt med de andre studerende der aldersmæssigt ligger nogle år over én selv, som lige er blevet 18.

Lærernes sprog måske meget ukonkret hvilket kan skabe en del frustration.

De uskrevne sociale regler

Fjernundervisning:

Man kan lave sine lektier lige når det passer én på døgnet og ugen.

Man undgår de mange sanseintryk fra fremmøde og deraf udmatning.

Ulemper ved fjernundervisning:

Ensomhed ved at sidde alene hjemme og dermed ikke møder andre i skolen.

Manglende faglig sparring fra andre elever til opgaverne.

For nogle er det mere kompliceret at spørge om hjælp til sine lektier da det skal foregå online.

Manglende feedback på éns opgaver og faglige niv. løbende.

 

Lab-dage er endnu en udfordring ved fjernundervisning, som kan være helt umuligt at gennemføre med autisme for nogle. Lab-dage er i ovennævnte fag en fredag-lørdag-søndag hvor man har mødepligt til at deltage i at lave forsøg i faget sammen med fjernundervisningslærerne og de andre fjernundervisningselever. Det er 20 klokketimer i én weekend med mange studerende, ukendte lokaler og lærer, ingen kendt plads i lokalet, støj og sanseindtryk der skal klares sammen med det faglige. En umulig opgave for mange med autisme at deltage i, og det er en betingelse, at man har deltaget i lab-dagene og lavet tilhørende raporter for at kunne indstilles til eksamen på HF.

What to do?

Jeg har haft ringet til 3 forskellige VUC-udbydere og forelagt problemet: En lab-weekend er umuligt at klare pga. autismen, men det faglige ikke noget problem. Man kan nemlig tage fjernundervisning hvor end man måtte ønske sig, så det var med at ringe rundt og finde en uddannelsesleder og nogle lærere, som ville hjælpe og finde løsninger når nu vores eget gymnasium ikke ville.

I Randers var vi heldige at få kontakt med en vejleder og lærer, som tilbød at man kunne læse faget på fjernundervisning og så ville fagets lærer helt ekstraordinært tilbyde at laboratorieøvelserne kunne laves over mange flere dage ved fremmøde på skolen i Randers sammen med læreren alene. Helt helt enestående tilbud. Især hvis man ikke har noget imod 1:1 undervisning. Det har min datter det ikke altid godt med, for det bliver pludselig meget “intimt” og konteksten meget afhængig af om man matcher sammen i sproget.

I Hadsund var vi heldige at finde en vejleder og lærer som tilbød at man kunne deltage i lab-øvelserne løbende henover året sammen med en anden klasse ( der havde valgt samme fag men med fremmøde )  og så tage fjernundervisningen online fra et andet VUC som tilbød dette, hvis den skole så kunne koordinere og godkende deres lab-øvelser og pensum. Noget af et puslespil og det kunne kun lade sig gøre, hvis man samtidigt var elev i Hadsund i andre fremmøde hold ( pga økonomi ) .

I Aarhus var vi også heldige at møde både en vejler og en uddannelsesleder på VUC der fik koordineret en lærer der var med på ideen med det samme og som tilbød at skrive til VUC andet sted i landet for at se muligheder. Løsningen blev efter en del emails og samtaler at fjernundervisningen foregår fra Aarhus og eksamen også skal foregår der, ligesom det er den lærer der skal koordinere at lab-forsøgene klares. Selve lab-forsøgene laves så ved fremmøde på en anden skole hvor andre fag tages og derved er mere tryg og velkendt. Begge lærere har nu koordineret deres lab-forsøg og sagt GO, vi har modtaget mail om alle de kommende forsøg og titel på fagets grundbog så der er mulighed for et fagligt indblik inden det hele starter i august.

Det er bestemt ikke altid nemt at have / være autist kombineret med en høj begavelse når uddannelsestilbudene ikke vil matche ens livsvilkår, men det er fantastisk at møde mennesker,  der tager JA-hatten på for at hjælpe og se muligheder i et ungt menneske istedet for begrænsninger. Det burde jo være naturligt, men det er det desvære ikke ved vi. 

 

 

Du kan måske også lide

Ingen kommentarer

Skriv en besked